NULL

TERUGBLIK HERDENKINGSDIENST ‘GEDEELD VERLEDEN, GEZAMENLIJKE TOEKOMST’

In een volle Nieuwe Kerk in Amsterdam vond op vrijdag 30 juni een herdenkingsdienst plaats rond het slavernijverleden en de rol die kerken hierin hebben gespeeld. Aan de voorbereiding ervan was intensief gewerkt door een breed samengestelde werkgroep, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland.

De dienst kreeg als thema ‘Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst. Kerken samen op weg naar heilzame verwerking van het slavernijverleden’, en vormde het vervolg op de verklaring die de gezamenlijke kerken in 2013 hierover uitspraken.

Schuldbelijdenis

Ds. Christien Crouwel (algemeen secretaris van de Raad) refereerde aan het begin van de dienst aan deze verklaring, om te vervolgen met de erkenning dat de kerken in de afgelopen tien jaar tekort zijn geschoten hieraan verder te werken. ‘Bij velen leefde daarom de vraag: Zullen de kerken ook excuses aanbieden voor hun aandeel aan het slavernijverleden? In deze dienst zullen we als kerken dat in onze eigen, kerkelijke taal doen: Die van schuldbelijdenis. We belijden voor elkaar en voor het aangezicht van God de schuld die we als kerken in deze geschiedenis op ons hebben geladen.’

De schuldbelijdenis kreeg vorm in het kyriegebed, uitgesproken door Bianca Groen-Gallant (voorzitter van de Evangelisch-Lutherse Diaconie in Amsterdam), ds. René de Reuver (scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en ds. Rhoïnde Mijnals-Doth (predikant in de Evangelische Broedergemeente en voorzitter van Samen Kerk In Nederland). Het gebed verwoordde de nood en de pijn van de tot slaafgemaakten, en benoemde de schuld die kerken daaraan hadden. ‘Wij belijden voor U, dat wij als kerken bijgedragen hebben aan het in stand houden van de slavernij, dat wij door onze theologie het misbruik van mensen gerechtvaardigd hebben, dat wij niet opgekomen zijn voor rechtvaardigheid en voor de vrijheid van zusters en broeders.’ Het gebed sloot af met een bede om hulp van Gods Geest ‘dat wij stappen kunnen zetten op de weg van genezing en herstel.’

Klik hier voor het volledige artikel

Start typing and press Enter to search