NULL

Verdieping

Doopsgezind Amsterdam heeft meerdere Bijbelkringen, studiedagen en cursussen. De bijbel, literatuur, poëzie of artikelen uit de actualiteit worden met eigentijdse ogen gelezen, waarbij rekening wordt gehouden met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen wordt gezocht naar de betekenis die de teksten ook voor deze tijd en voor u persoonlijk kunnen hebben.

Overzicht Bijbelkringen

  • Bijbelgroep: door Essemie van Dunné, 1 x per maand op dinsdagmiddag. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Locatie Singelkerk
  • En nu verder?:  door Essemie van Dunné,  1 x per maand op eerste dinsdagavond. Voor iedereen die onlangs en langer geleden catechisatie heeft gevolgd. Locatie Singelkerk
  • ‘In den beginne’: (nieuw) licht op de bijbel: door Essemie van Dunné, 1 x per maand op derde dinsdagavond. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Locatie Singelkerk
  • ‘Uit de kast’. Hoe vertel ik familie en vrienden over kerk en geloven: door Essemie van Dunné,  3x gesprekskring. Data nog niet bekend. Nieuwe deelnemers welkom.
  • Kleine (onbekende) profeten: door Mieke Krebber, 1 x per maand op derde dinsdagmiddag. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Locatie Singelkerk
  • Zon’shofgroep (studenten):  door Henk Leegte, avond wordt onderling bepaald. Nieuwe deelnemers welkom. Locatie Zon’shofje
  • Kring ‘Chris’: door Henk Leegte, avond wordt onderling bepaald. Nieuwe deelnemers tussen 20 en 40 jaar welkom. Locatie Singelkerk.
  • Leerhuis over Noach: door Bas van den Berg. 18 & 25 november. Iedereen die geïnteresseerd is in verdieping is welkom. Locatie Singelkerk.
  • Catechisatie door: Henk Leegte, avond wordt onderling bepaald. Nieuwe deelnemers welkom. Locatie Singelkerk.

Voor meer informatie en aanmelding: secretaris@doopsgezindamsterdam.nl

Leerhuis

Twee maal per jaar wordt er op twee zaterdagen achter elkaar, een leerhuis georganiseerd.
De term leerhuis komt uit het Jodendom. In ons leerhuis wordt dan ook gewerkt met en vanuit de joodse traditie. Aan de hand van een verhaal, een tekst  of een woord wordt afgevraagd wat de teksten en verhalen (voor ons) betekenen, wat ze ons zeggen en wat de consequenties ervan zouden kunnen zijn op het (ons) dagelijks leven en handelen. Diverse vertalingen worden dan naast elkaar gelegd, er wordt uitgelegd en toegelicht, maar er worden vooral veel vragen gesteld, ervaringen en denkbeelden uitgewisseld en discussies gevoerd. Er is respect voor de tekst, voor de joodse- en christelijke traditie  en …..voor elkaar. De deelnemers hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.
Meer informatie Rimke.vanderVeer@doopsgezindAmsterdam.nl

Start typing and press Enter to search