Verdieping

Doopsgezind Amsterdam heeft meerdere Bijbelkringen, studiedagen en cursussen. De bijbel, literatuur, poëzie of artikelen uit de actualiteit worden met eigentijdse ogen gelezen, waarbij rekening wordt gehouden met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen wordt gezocht naar de betekenis die de teksten ook voor deze tijd en voor u persoonlijk kunnen hebben.

Overzicht Bijbelkringen

  • Elke derde donderdagmiddag komt de bijbelkring van Mieke Krebbers bijeen in de Singelkerk. Om 15.00 uur staan koffie en thee klaar. Het thema dit jaar is Hooglied. Iedereen is welkom.
  • Henk Leegte begeleidt een aantal bijbelkringen waaronder de Belijdeniskring, de zogenoemde Bijbelaars en de Geboortedankzeggingsgroep. Daarnaast begeleidt hij de studenten groepen.  1x per maand nemen de Studenten van het Zonshofje en ´Kring Christiaan´ de Bergrede door. Er  is nog plaats voor geïnteresseerden.
  • Ewoud Roos begeleidt maandelijks de Bijbelkring met thema : Henri Nouwen: Eindelijk thuis en de kring ´De Bijbelaars´. Deze groep is vol.
  • Essemie van Dunné leidt twee bijbelgroepen in verschillende leeftijdsgroepen. Voor de bijbelkring  in de leeftijd tot 20-30 jaar is nog plaats.

Leerhuis

Twee maal per jaar wordt er op twee zaterdagen achter elkaar, een leerhuis georganiseerd.
De term leerhuis komt uit het Jodendom. In ons leerhuis wordt dan ook gewerkt met en vanuit de joodse traditie. Aan de hand van een verhaal, een tekst  of een woord wordt afgevraagd wat de teksten en verhalen (voor ons) betekenen, wat ze ons zeggen en wat de consequenties ervan zouden kunnen zijn op het (ons) dagelijks leven en handelen. Diverse vertalingen worden dan naast elkaar gelegd, er wordt uitgelegd en toegelicht, maar er worden vooral veel vragen gesteld, ervaringen en denkbeelden uitgewisseld en discussies gevoerd. Er is respect voor de tekst, voor de joodse- en christelijke traditie  en …..voor elkaar. De deelnemers hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.
Meer informatie Rimke.vanderVeer@doopsgezindAmsterdam.nl

Start typing and press Enter to search