NULL

Doopsgezind Amsterdam heeft zich dit jaar aangesloten bij het netwerk van Groene Kerken, een initiatief van Kerk in Actie en Stichting Tear. Dit gezamenlijke streven richt zich op geloofsgemeenschappen die actief betrokken willen zijn bij duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van hun eigen gemeenschap, in lijn met het principe van ‘rentmeesterschap’.

De term “Groene Kerken” is bewust gekozen vanwege de diverse associaties met het woord ‘groen’. Groen staat symbool voor schepping, klimaat, duurzaamheid, en rechtvaardig handelen. In een wereld die geconfronteerd wordt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, vormen Groene Kerken een hoopvol tegengeluid, zowel voor de wereld als voor de kerk.

Binnen de GroeneKerkenactie wordt stap voor stap gewerkt aan het vergroenen van geloofsgemeenschappen. Het is geen keurmerk, maar een verbinding die gemeenschappen aanspoort om jaarlijks stappen te zetten richting duurzaamheid.

De missie van GroeneKerken is om kerken te ondersteunen bij het verkennen van ecologische theologie en praktijk, met als doel een bron van hoop en inspiratie te zijn. Deze visie is geworteld in Bijbelse waarden zoals rentmeesterschap en naastenliefde, met als streven het netwerk van groene kerken te verbreden en verdiepen.

GroeneKerken neemt deel aan het maatschappelijk debat over aardezorg, moedigt groene kerken aan duurzame stappen te zetten, en biedt kennis en inspiratie via diverse kanalen. De tweejaarlijkse GroeneKerkendag is een evenement dat kerken en geloofsgemeenschappen inspireert en motiveert op het gebied van duurzaamheid door middel van lezingen, workshops en een markt.

Doopsgezind Amsterdam

Onze gemeenschap is actief bezig met duurzaamheidsinitiatieven, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van onze gemeenschap. Dit omvat aspecten als inkoop, financiën, beleid, energie-efficiëntie, energieopwekking en vergroening. Recentelijk is de natuur rondom het kerkgebouw aangepakt, met onder andere het plaatsen van planten om insecten en vogels aan te trekken. Op het dak van de kerk zijn bloemen en plantenbakken geplaatst, en vogelhuisjes zijn opgehangen voor mezen en gierzwaluwen.
Daarnaast heeft Doopsgezind Amsterdam ervoor gekozen geen vlees meer op het menu te zetten, als onderdeel van hun inzet voor duurzaamheid en bewust rentmeesterschap.

Begin 2023 is gestart met de renovatie en verduurzaming van de Singelkerk, waarbij speciale aandacht is besteed aan de isolatie van het gebouw.

Start typing and press Enter to search