NULL

Op maandag 30 oktober zijn in de Singelkerk de voordrachten gehouden van de gedichten, ingezonden voor de Dichtwedstrijd “Singeldichten”met thema “Betekenis”.
Uit 115 ingezonden gedichten heeft de jury, bestaande uit Anne van Amstel (dichter), Diana Ozon (dichter), Essemie van Dunne (neerlandicus en dichter), Cees Duine ( uitgever), Kees Blokland (dichter) en Liesbeth Groeneveld (secretaris) 20 gedichten geselecteerd, die door de schrijvers zelf zijn voorgedragen.

De eerste prijs is toegekend aan Hanneke Middelburg met het gedicht Dinks, de tweede prijs aan Rikkert Zuiderveld, met het gedicht Momentopname, en de derde prijs aan Robin Veen, met het gedicht Bestaan.

Daarnaast is een voordrachtsprijs toegekend aan Ingrid de Bonth-Weekhout voor haar declamatie van het gedicht Golfverlangen.

In een overvolle doopsgezinde Singelkerk werd een intense poëzieavond opgebouwd, gepresenteerd door Sassy Smit en muzikaal krachtig ondersteund door Soulimproovements, bestaande uit zangeres Jane Proove en pianist Kees Post.

Het eerste exemplaar van de bundel “Betekenis, Singeldichten” , waarin 50 van de ingezonden gedichten zijn opgenomen, alsmede, hors concours, vier van de juryleden, uitgegeven door Cees Duine te Giethoorn,  ISBN 978-94-6048-127-7 is aan het eind van de avond door de uitgever overhandigd aan Hanneke Middelburg, de winnaar van de Dichtwedstrijd.

De bundel is verkrijgbaar bij de kosterij van de doopsgezinde kerk, Singel 452, Amsterdam voor 10 Euro en kan ook worden besteld via info@doopsgezindamsterdam.nl.

 

De bundel Betekenis, Singeldichten, is een belangrijk tijdsdocument, waarin vanuit een breed perspectief op poëtische en volstrekt originele wijze gereflecteerd wordt op de zin van het bestaan, tijd en ruimte, transcendentie, verlies en rouw, creativiteit en expressie, identiteit en liefde.

 


Dopers Gesprek
Vanuit het Dopers gesprek organiseren we interactieve bijeenkomsten op het snijvlak van maatschappij en zingeving, ongeveer acht avonden per jaar, in een beperkte kring (max. 30 deelnemers). Eén keer per jaar organiseren we een groter publieksgebeuren, zoals de Dichtavond.

Start typing and press Enter to search