NULL

Woonruimte

Doopsgezind Amsterdam heeft twee hofjes. Het Rijpenhofje aan de Rozengracht en het Zon’shofje aan de Prinsengracht. De woningen in de hofjes worden verhuurd aan specifieke doelgroepen. Als er een kamer vrij komt wordt dit aangekondigd op onze website en via social media.

Zon’shofje

Wonen op het Zon’shofje
Van bewoners van het Zon’shofje wordt verwacht dat je de doelstelling van Het Zon’shofje onderschrijft en dat je bereid bent om je hiervoor in te zetten. De doelstelling van Zon’shofje is het gezamenlijk vormen van een woon- en leefgemeenschap waarin wederzijds respect, verdraagzaamheid, onderlinge solidariteit en eigen verantwoordelijkheid bijzondere aandacht hebben. In de dagelijkse praktijk betekent dit samen overleggen en oplossingen zoeken voor de lastige situaties en problemen die zich nu eenmaal voordoen wanneer je met zijn dertigen op één plek woont. Zo is er bijvoorbeeld vier keer per jaar een bewonersvergadering waarbij iedereen aanwezig moet zijn. Tijdens die vergadering wordt de algemene gang van zaken besproken en worden diverse taken verdeeld.

Als er een kamer vrij komt wordt dit aangekondigd op onze website en via social media. Je kunt reageren op de oproep als je niet ouder bent dan 21 jaar, gemotiveerd om met dertig anderen samen te wonen en als je urgent behoefte hebt aan woonruimte. Stuur je motivatiebrief naar: beheerzonshof@vdga.nl. Vergeet daarbij niet je leeftijd, opleiding en studiejaar te vermelden!

Rijpenhofje

Wonen op het Rijpenhofje
In het Rijpenhofje komt incidenteel woonruimte vrij. De woningen zijn circa 40m2 incl. keuken en badkamer. Ben je 55+, alleenstaand, bij voorkeur Doopsgezind en geïnteresseerd, schrijf dan een motivatiebrief naar:

Bestuur Rijpenhofje
p/a Singel 452
1017 AW Amsterdam

of mail naar: rijpenhofje@vdga.nl

Rozenhofje

Wonen op het Rozenhofje

Dit hofje aan de Rozengracht in Amsterdam werd bij testament gesticht door de in 1740 overleden houtkoper Jan de Jager. In 1744 konden de eerste huisjes worden betrokken door bejaarde dames en in de loop der jaren groeide het hofje dankzij diverse schenkingen en legaten uit tot een complex van zo’n 55 woningen. In 1987 is een ingrijpende renovatie uitgevoerd en is het aantal woningen teruggebracht tot 28 woningen op het hofje die voldeden aan de moderne wooneisen. In 1990 werd het hernieuwde hofje feestelijk geopend.

Het hofje wordt bewoond door dames. De leeftijdsgrens is vanaf 55 jaar en de bewoonster moet bereid zijn in een hofgemeenschap te functioneren. Af en toe komt er een wooneenheid vrij. Heeft u belangstelling in wonen in het Rozenhofje? Neem dan een kijkje op de website www.stichtinghetrozenhofje.nl  Via de website kunt u zich aanmelden voor een wachtlijst. De toewijzing van een wooneenheid loopt via het bestuur van het Rozenhofje.

Start typing and press Enter to search