NULL

Nog veel meer te beleven

Naast de kerkdiensten en activiteiten voor de jeugd is er nog meer te beleven bij Doopsgezind Amsterdam. Je kunt bijvoorbeeld meedoen met een bijbelkring, gespreksgroepen, zingen in het Singelkoor of meehelpen bij het Open Huis.

Singelkoor

Het Singelkoor kent een lange traditie en heeft vele jaren haar muzikale bijdrage geleverd aan onze kerkdiensten in de Singelkerk en soms ook in andere Doopsgezinde gemeenten.
Het koor verleent ongeveer 5 keer per jaar haar medewerking aan de kerkdiensten. Er wordt 3 zaterdagen per maand gerepeteerd van 10.30h tot 12.30h in de Singelkerk onder de bezielende leiding van Gerard van Zeijl.
Het koor is op zoek naar nieuwe leden, vooral alten, tenoren en bassen zouden een welkome aanvulling zijn. Mocht u belangstelling hebben, kom dan gerust eens een keer (of vaker) meezingen. U bent van harte welkom. Het secretariaat geeft u met plezier de nodige informatie.

Bijbelkringen

Doopsgezind Amsterdam heeft meerdere bijbelkringen. De bijbel wordt daar met moderne ogen gelezen: er wordt rekening gehouden met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen zoeken we naar de betekenis die de teksten ook voor deze tijd kunnen hebben. Al heel lang zijn de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5 t/m 7) en het gebod “Je zult God boven alles liefhebben en je naaste als jezelf” belangrijke bijbelse richtingwijzers. Meer info

Start typing and press Enter to search