NULL

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede.  Na elke dienst wordt er aandacht gevestigd op het specifieke doel van die dag en de mogelijkheid tot geven.

We steunen met de collectes acht collectedoelen vanuit De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) en zes zelfgekozen projecten waarmee we ons verbonden voelen en die zich veelal in de regio Amsterdam bevinden. Voor deze Amsterdamse doelen wordt in ieder geval drie keer per jaar gecollecteerd.

Projecten die we in 2023 steunen:

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam.

De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Het Stoelenproject biedt een veilige en warme omgeving met matrassen om op te slapen, ‘s avonds soep en brood of soms een maaltijd. ‘s Ochtends zijn er boterhammen, koffie en thee en mogelijkheid om te wassen. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in de opvang aan de Marnixstraat.

Van 15 september tot en met 30 april realiseert het Stoelenproject sinds 1989 ieder seizoen weer 12.000 overnachtingen met 90 vrijwilligers.

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan inwoners van Amsterdam zonder zorgverzekering. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, en op jaarbasis doen zij ongeveer 7000 consulten. Patiënten die in de doelgroep vallen zijn: onverzekerden, onverzekerbare (uitgeprocedeerde asielzoekers/ ongedocumenteerden) en daklozen. Daarnaast zijn toeristen welkom voor een eenmalig consult. Bij Kruispost wordt gestreefd naar zorg op het niveau van een reguliere huisartsenpraktijk. De meest voorkomende klachten op de Kruispost zijn huid-, hart-, vaat- en spijsverteringsproblemen.

Het collectedoel ‘Uit het Krijt’ van de Regenbooggroep hebben we uitgekozen vanwege de sympathieke en doelgerichte wijze van schuldenaanpak en armoedebestrijding.
Met het project ‘Uit het Krijt’ worden kwetsbare mensen met beperkte schulden (maximaal 5000,-) geholpen bij het simpel en snel aflossen van schulden.
Nadat er aan een aantal criteria is voldaan, worden de schulden binnen vier weken door het project ‘Uit het Krijt’ afgelost, waarbij vervolgens altijd afspraken gemaakt  worden en begeleiding wordt gegeven om niet opnieuw schulden te krijgen. Op deze manier kunnen mensen hun leven weer snel op orde krijgen.

6225c4c106102fcdfd80f73a_0002_regenboog_amsterdam_nacht3010-40

Deze Stichting bevordert orgelcultuur onder kinderen en jongeren. Verder staan ze voor:

  • het in stand én in gebruik houden van kostbaar monumentaal erfgoed : orgels moeten ook op de middellange tot lange termijn goed bespeeld blijven worden door professionals en goede amateurs.
  • het proces van vergrijzing van het orgelconcertpubliek een wending te geven door met name een jong publiek te inspireren.
  • streven naar een onbekommerde talentontwikkeling van orgelspelende jongeren/tieners.

Het UAF is opgericht in 1948, en is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. Het initiatief werd genomen door universiteiten, n.a.v. de komst van Tsjechische vluchtelingen naar Nederland. Onder hen bevonden zich veel studenten en docenten. Opdat ze hun opleiding in Nederland af konden maken richtten de universiteiten het Comité Adhesie Tsjechische Studenten op, nu het UAF. Sindsdien zet het UAF zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de arbeidsmarkt. UAF behartigt hun belangen, geeft advies en biedt begeleiding en financiële steun.

Amsterdam Underground biedt (ex-) daklozen en gebruikers zinvolle dagbesteding middels het leiden van wandelingen door Amsterdam. Tijdens de wandeling vertellen ze over het leven als dakloze in Amsterdam. Met de inkomsten uit de wandelingen worden andere projecten voor kwetsbare Amsterdammers mogelijk gemaakt. De gidsen hebben meestal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Amsterdam Underground biedt hen de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden op een positieve wijze in te zetten waardoor zij hun kwaliteiten en talenten verder kunnen ontwikkelen.

De Stichting Menno Simons SDMF draagt zorg voor de openstelling en het dagelijks beheer van het schuilkerkje in Pingjum (de Fermanje)  en ook voor het beheer van het Menno Simons-monument en het contourenkerkje in Witmarsum. In het Schuilkerkje te Pingjum maakt u kennis met leven en werk van Menno Simons en met vijf eeuwen doperse beweging.

CPT Nederland is een vredesorganisatie die streeft naar bëeindiging van onderdrukking, overal ter wereld. Om dat te bereiken luisteren ze naar wat de gemeenschappen die assistentie hebben ingeroepen, zeggen nodig te hebben. CPT versterkt de stemmen van deze mensen, die zelf niet meer bij machte zijn om onder de onderdrukking uit te komen. Dat doen ze door:

stichting-menno-simons-sdmf

Start typing and press Enter to search