NULL

Steun ons
Woorden en daden, geloof en leven zijn voor Doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit dat kader ontwikkelt de Doopsgezinde kerk veel activiteiten waarmee we een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving. Daarvoor is ook geld nodig. Als u daaraan mee wilt werken kunt u middels een van onderstaande manieren een financiële bijdrage leveren. En daarmee steunt u het werk van Doopsgezind Amsterdam: van jongerenwerk en het ouderenpastoraat en de LHBTQ+ groepen tot het in stand houden van het archief en het cultureel erfgoed. Ook organiseert de gemeente de Preek van de Leek en het Dopersgesprek, gesprekken en lezingen op het snijvlak van geloof en samenleving en diverse concerten. U kunt uw gift ook voor een speciaal doel bestemmen.

Eenmalige gift
Een eenmalige gift stellen wij zeer op prijs. U kunt dit regelen met uw creditcard, door middel van een acceptgiro, internetbankieren, enz.
Het rekeningnummer voor giften is ING rekening nummer NL11INGB0000141442 t.n.v. VDGA.

Testament
U kunt ook geld nalaten aan de Doopsgezinde Gemeente via uw testament. Uw nalatenschap komt geheel ten goede aan de kerk, omdat wij als kerk geen erfbelasting (voorheen successierechten) hoeven te betalen.

Leden en vrienden
De leden van de Gemeente betalen ieder jaar een door hen zelf te bepalen bedrag als bijdrage. Men kan deze bijdrage ineens of in termijnen voldoen. Ook hier bestaat de mogelijkheid om de bijdrage fiscaal af te trekken. Hier kunt u het formulier daarvoor downloaden.

ANBI
Doopsgezind Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Daarop is een drempel van toepassing die gelijk is aan 1% van uw verzamelinkomen. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Wie een gift aan ons wil aftrekken van de inkomstenbelasting, heeft daarvoor een RSIN-nummer nodig. Het RSIN-nummer is: 852878503. In de ANBI-zoeker kan worden gezocht op plaats of op naam. Dat geeft een lijst zoekresultaten met naam, vestigingsplaats, RSIN en website ANBI.

Periodieke schenking
Om een schenking fiscaal aftrekbaar te laten zijn is geen notariële acte meer nodig. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 52% van uw gift terug krijgen. Als uw bijdrage de vorm van een periodieke schenking heeft, wordt er over uw jaarlijkse bijdrage geen drempel toegepast. Dit betekent dat de gehele bijdrage in mindering wordt gebracht op uw inkomen voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat u zich voor vijf jaar verbindt om jaarlijks hetzelfde bedrag over te maken. Dit gebeurt in de vorm van een overeenkomst voor periodieke schenking. Hiervoor is geen notariële akte vereist. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris of klik hier voor het formulier.

Eenmalige

donatie


Doneer: € -

Terugkerende

donatieTotal: € -

Start typing and press Enter to search