NULL

Wie zijn wij?

Doopsgezind Amsterdam is een vrijzinnige, actieve geloofsgemeenschap. De Gemeente bestaat uit circa 500 mensen.

Een deel van hen is lid van de Gemeente, een ander deel is vriend. De gemeente heeft twee kerkgebouwen: in het centrum aan het Singel en in Amsterdam noord aan het Meerpad. U bent altijd welkom in onze kerken.

Open ruimte
Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen steeds op zoek naar zingeving en geestelijke verdieping. Doopsgezind Amsterdam is een open plaats waar ruimte is om vanuit de bijbelse verhaaltraditie, zonder druk van leerstellingen, na te denken over geloof en leven en hoe deze twee met elkaar te maken hebben. Dat leven en geloven met elkaar verbinden niet altijd gemakkelijk is, realiseren wij ons goed! Doopsgezinden zijn sterk betrokken, delen vreugde en leed en zien naar elkaar om. Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zijn ontmoetingen onmisbaar. De Gemeente is een plaats van spiritualiteit, geborgenheid en uitdaging.

Ruimte voor verschillen

De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt zich door vrijheid van geloofsbeleving. Dit blijkt onder meer wanneer mensen lid worden. Zij leggen belijdenis van hun geloof af. Die belijdenis schrijven ze zelf. Daarin verwoorden zij op eigen wijze wat het geloof voor hen betekent. Op grond van die persoonlijke belijdenis worden zij gedoopt (als dit niet al in een ander kerkgenootschap is gebeurd). Naast leden zijn er vrienden. Deze kunnen zeer actief betrokken zijn bij de activiteiten van de Gemeente, bijvoorbeeld bij gesprekskringen.
De ruimte voor verschil en het respect voor de ander uiten zich ook in de samenwerking met gelovigen uit andere geloofsgemeenschappen. Doopsgezind Amsterdam is een van de oprichters van de landelijke Raad van Kerken en mede-initiatiefnemer van de Preek van de Leek.

Samen zoeken

Doopsgezind Amsterdam heeft meerdere bijbelkringen en gespreksgroepen. De Bijbel lezen we met een eigentijdse blik, rekening houdend met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen zoeken we naar de betekenis die de verhalen ook voor deze tijd kunnen hebben. Wie ben ik en wat is mijn relatie tot de ander en de Eeuwige.

Wist u dat…

  • Joost van den Vondel was doopsgezind en zat in de kerkenraad
  • De oprichtingsvergadering van de VPRO was in de Doopsgezinde Singelkerk
  • Jan Luijken, Govert Flinck, Winkler Prins; ook zij waren doopsgezind
  • In 1911 had de Singelkerk al een vrouwelijke predikante
  • Van buiten is de Singelkerk een grachtenpand. Geen torens, geen klokken. Van binnen is het een kerk. Een schuilkerk, uit 1637.

Bestuur

De leden bepalen de koers en het beleid van de gemeente. De gemeente wordt bestuurd door een gekozen kerkenraad. Het beleid van de gemeente wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze ledenvergadering is eenmaal per jaar.

Landelijk

De gemeente is lid van de Algemene Doopsgezinde Soci√ęteit. Dit is het landelijk overkoepelend orgaan van doopsgezinde gemeenten, die de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland ondersteunt. Bij de ADS zijn op dit moment 100 doopsgezinde gemeenten aangesloten.

Start typing and press Enter to search