NULL

Preek van de Leek

Voor de Preek van de Leek worden personen gevraagd die in de samenleving van zich hebben laten horen: van theater tot politiek, van dichtkunst tot muziek. Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze nog nooit. Een theoloog begeleidt de leek en geeft hem of haar de vrijheid om op een bijbeltekst te reflecteren en een persoonlijke liturgie te ontwerpen. Dit levert verrassende diensten op. Diensten waar een breed, ook niet-kerkelijk publiek in geïnteresseerd is. Vanaf de kansel leiden ze een eredienst met alle liturgische handelingen die daarbij horen, van votum en groet en verkondiging en gebeden tot de zegen. Met de inbreng van hun persoonlijke ervaringen en het kiezen van een Bijbeltekst kunnen ze een stempel drukken op de dienst, maar het samen vieren in de protestantse traditie blijft centraal staan.

Preek van de Leek is een initiatief van: Protestantse Kerk Amsterdam en Doopsgezind Amsterdam.

Preken 2022

ANS MARKUS

Ans Markus (75 jaar, geboren in Halfweg) is een van de beduidendste schilders van ons land. Grote internationale bekendheid verwierf ze met haar schilderijen van vrouwen in windsels. In coronatijd schilderde ze het doek ‘verdraagzaamheid’, met 150 portretten van jonge mensen uit allerlei culturen, sommigen met, sommigen zonder mondkapje. ‘Wat ik ermee wil uitdrukken is, dat het verschil in geloof, geaardheid en huidskleur niet mag bepalen voor wie we open staan.’ Deze boodschap zal ook in haar preek doorklinken.

Bekijk terug op Youtube
met medewerking van Annelies van der Vlies, zang, Richard Schuddebeurs, gitaar.

 

WOPKE HOEKSTRA

Wopke Hoekstra is 46 jaar oud en geboren in Bennekom. Voordat hij in 2017 minister van Financiën werd was hij partner bij adviesbureau McKinsey en bestuurslid van het CDA in Amsterdam. In 2011 kwam hij in de Eerste Kamer. Nadat hij lijsttrekker werd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kwam hij in het kabinet Rutte IV, waar hij minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier is. Van huis uit ging hij naar de Doopsgezinde kerk van Zeist. Zijn moeder was Nederlands hervormd, zijn vader remonstrants. Wopke Hoekstra gaat in zijn preek in wat hij persoonlijk gelooft en welke relatie dat heeft met zijn politieke werk.

Bekijk terug op Youtube
Met medewerking van Jonge Blazers Trombonekwartet o.l.v. Nico Schippers, Jeroen Koopman orgel.

Het idee, een experiment

Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit. Onder hen zijn er mannen en vrouwen die opvallen door hun lef en visie, die zich op onverwachte en dappere manier in het publieke debat mengen. Met die constatering begon het project ‘De Preek van de Leek’. En met de vraag hoe het zou zijn als zulke mensen met bewezen preekpotentie voor één keer de vorm van een kerkdienst zouden beproeven. Wat gebeurt er als je hen laat nadenken over een kerkdienst; hen laat zingen, lezen, bidden en collecteren?

Vele dappere mensen namen de uitnodiging aan, van Bas Heijne tot Tinkebell en van Jeroen Dijsselbloem tot Jan Jaap van der Wal. Het project werd een succes. Duizenden mensen bezochten de diensten. Bijbelse verhalen kregen een actuele betekenis, moderne muziek en poëzie werden op nieuwe manieren ingezet.

In meer dan veertig kerken/gemeentes wordt het experiment herhaald. Andere organisatoren, andere leken, maar ook met lef en grote gedrevenheid.

Waarom

Het is spannend om getalenteerde mensen met de bijbel en de kerkdienst in aanraking te laten komen. Het is een experiment. Wat kunnen zij er mee? Waar doet het hen aan denken? Wat maakt hen boos en waar zijn ze dankbaar voor? Wat levert hun creativiteit op? De kerk stelt zich luisterend en nieuwsgierig op. De dienst biedt een mooie aanleiding om met de bezoekers nog eens na te praten over wat men gehoord en beleefd heeft.

Start typing and press Enter to search