NULL

Historie Singelkerk

historie DoopsgezindekerkSinds 1530 is Amsterdam een centrum van doopsgezinde activiteiten. Aanvankelijk komt men bijeen in huizen van particulieren. Al de doopsgezinden in het begin van de 17e eeuw door de publieke kerk (de calvinisten) min of meer getolereerd worden nemen de doopsgezinden de eerste kerkgebouwen ook wel vermaningen genaamd in gebruik. In 1607 koopt Harmen Hendriksz. Van Warendorp een ‘ledig erf op de Coninxgraft, meestal Cingel geheten’ Op deze plaats laat hij onder meer een schuur zetten, die als vergaderplaats moet dienen voor de Vlaamse doopsgezinden. Naar de nabijgelegen brouwerij met een lam in de gevel, wordt deze plaats van samenkomst van de gemeente “Bij het lam” genoemd. In 1639 wordt de schuur vervangen door een gebouw dat dezelfde afmetingen heeft als het huidige gebouw, tussen het Singel en de Herengracht. Twee eeuwen later in 1839 krijgt het dak zijn huidige vorm. De kerk is een goed voorbeeld van een zogenaamde schuilkerk: een kerk die vanaf de straat niet als zodanig herkenbaar is.

Interieur

Historie doopsgezindamsterdamOpvallend zijn de klapstoelen die in het midden van de kerkruimte staan, die vroeger opgestapeld stonden in het voorportaal. De vrouwen namen tegen betaling van een stuiver een stoel en plaatsten die dan ergens midden in de kerkruimte. De plaatsen in de banken werden verhuurd aan de rijkere mannelijke gemeenteleden. De armere gemeenteleden en de kinderen van het weeshuis “De Oranjeappel” zaten op de tweede galerij. Op de binnenmuur boven de deur van de kerkenraadskamer bevindt zich een gevelsteen die herinnert aan dit weeshuis.
In de lange gang van het Singel naar de kerkruimte zijn lijsten met de schematische weergave van de geschiedenis van de doperse gemeenten in Amsterdam, en de namen van de diakenen en predikanten vanaf het eerste begin tot heden.
In de loop der jaren is het complex rondom de kerk uitgebreid. Het pand op nummer 452 wordt bestemd voor de kerkenraadskamer, bibliotheek, en vergaderruimten. De algemene Doopsgezinde Sociëteit vindt haar onderkomen op nummer 454.

Bibliotheek

De bibliotheek van Doopsgezind Amsterdam is waarschijnlijk ontstaan in 1680 toen ds Johannes Reijers zijn kleine boekerij vermaakte aan de gemeente, ten behoeve van de predikanten. Deze verzameling is in de 18e en 19e eeuw door vele schenkingen uitgebreid en uitgegroeid tot een verzameling boeken van en over doopsgezinden die nergens ter wereld haar weerga vindt. Deze bibliotheek is nu in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek op het Singel 425. De bibliotheek wordt nog steeds met aankopen uitgebreid.

Start typing and press Enter to search