NULL

Jeugd

Ben je tussen de 0 en 18 jaar oud, dan heeft Doopsgezind Amsterdam voor jou allerlei activiteiten. In de Singelkerk én in het Meerpadkerkje in Amsterdam Noord. Het seizoen loopt vanaf de startzondag in september tot en met de eindzondag in juli, met uitzondering van de schoolvakanties van het primair onderwijs in de regio noord. Exacte data vind je op de pagina kerkdiensten.

Tienergroepen

Voor tieners in de middelbare schoolleeftijd zijn er drie bijbelgroepen, voor de verschillende leeftijdsgroepen. Onder leiding van een predikant of jeugdwerker ga je maandelijks samen eten, praten, verhalen lezen, soms bespreek ook een gedicht of schilderij. Daarbij leg je de verbinding naar je eigen leven.

Studentenkringen

Voor de studenten op het Zonshof is er een maandelijkse gesprekskring.

Zondagochtend jeugd Singelkerk

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.30 uur, niet tijdens schoolvakanties.

Kom-in-de-kring (0 – 6 jaar)

Bij Kom in de kring in de Singelkerk maken kinderen tijdens de dienst op zondagochtend in een eigen ruimte kennis met bijbelse thema’s en met de kerk. Levensthema’s zoals ruzie, liefde, jaloezie en vriendschap komen aan bod, aan de hand van steeds een ander prentenboek. Elke bijeenkomst heeft min of meer dezelfde vorm. Eerst een kaars aan en een liedje zingen, daarna het verhaal. Na de vertelling wordt er geknutseld en intussen gaat het gesprek over het boek. Tot slot een gebed-achtig rijmpje, waarna de kinderen in de dienst komen vertellen wat ze hebben gedaan.

Kinderkerk (6 – 10/11 jaar)

Kinderkerk neemt kinderen van zes tot elf jaar mee in bijbelverhalen. Ze maken het begin van de kerkdienst met hun ouders mee en gaan daarna naar hun eigen ruimte. Daar luisteren we naar het verhaal. Dat gaat altijd gepaard met een spel, toneelstuk of andere activiteit. Er wordt veel gelachen en bewogen.

Zondagochtend jeugd Meerpad

Elke eerste en derde zondag van de maand om 10.15 uur, meestal niet tijdens schoolvakanties.

Kinderkerk Meerpadkerkje (0 – 11 jaar)

De kinderen zijn aan het begin en eind aanwezig in de kerkdienst. De bijbellezing wordt daarom in verhaalvorm verteld, voor jong en oud. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte naast de kerk, waar ze op creatieve manier doorgaan op het verhaal. Met muziek, knutselen, spellen, gesprekken, elke keer iets anders.

Tienertuin (vanaf 11 jaar)

Vanaf hun elfde jaar zijn kinderen welkom in de Tienertuin in Amsterdam Noord. Ze beginnen samen met hun ouders in de kerkdienst en gaan daarna naar hun eigen ruimte. Op de pagina kerkdiensten staat vermeld op welke zondagen er Tienertuin is.

Start typing and press Enter to search