Jeugd

Ben je tussen de 0 en 18 jaar oud, dan heeft Doopsgezind Amsterdam voor jou allerlei activiteiten. In de Singelkerk én in het Meerpadkerkje in Amsterdam Noord. Het seizoen loopt vanaf de startzondag in september tot en met de eindzondag in juli, met uitzondering van de schoolvakanties van het primair onderwijs in de regio noord. Exacte data vind je op de pagina kerkdiensten.

Maak hier een keuze:

Zondagochtend jeugd Singelkerk

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.30 uur, niet tijdens schoolvakanties.

Kom-in-de-kring (0 – 6 jaar)

Bij Kom in de kring in de Singelkerk maken kinderen tijdens de dienst op zondagochtend in een eigen ruimte kennis met bijbelse thema’s en met de kerk. Levensthema’s zoals ruzie, liefde, kou, jaloezie en vriendschap komen aan bod, aan de hand van steeds een ander prentenboek. Elke bijeenkomst heeft min of meer dezelfde vorm. Eerst een gedicht en een liedje, daarna het verhaal. Na de vertelling wordt er geknutseld en intussen gaat het gesprek over het boek. Tot slot een gebed-achtig rijmpje, waarna de kinderen in de dienst komen vertellen wat ze hebben gedaan.

Kinderkerk (6 – 10/11 jaar)

Kinderkerk neemt kinderen van zes tot elf jaar mee in bijbelverhalen. Ze maken het begin van de kerkdienst met hun ouders mee en gaan daarna naar hun eigen ruimte. Daar wordt het verhaal verteld. En beleefd. Dat gaat altijd gepaard met een spel, toneelstuk of andere activiteit. Er wordt veel gelachen en bewogen.

10-plussers

Elke 4e zondag van de maand is er tijdens de dienst een eigen bijeenkomst voor 10-plussers, onder leiding van Joke van der Heide. De 10-plussers beginnen in de dienst (net als de kinderen die voor Kinderkerk komen). Daarna verlaten de 10-plussers de kerkzaal en gaan met Joke naar een eigen ruimte. Daar behandelen zij het verhaal van die zondag op een eigentijdse manier en op het niveau dat past bij de leeftijd van de groep.

Zondagochtend jeugd Meerpadkerkje

Elke eerste en derde zondag van de maand om 10.15 uur.

Kinderkerk Meerpadkerkje (0 – 11 jaar)

De kinderen zijn aan het begin en eind aanwezig in de kerkdienst. De bijbellezing wordt daarom in verhaalvorm verteld, voor jong en oud. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte naast de kerk, waar ze op creatieve manier doorgaan op het verhaal. Met muziek, knutselen, spellen, gesprekken, elke keer iets anders.

Tienertuin (vanaf 11 jaar)

Vanaf hun elfde jaar zijn kinderen welkom in de Tienertuin in Amsterdam Noord. Ze beginnen samen met hun ouders in de kerkdienst en gaan daarna naar hun eigen ruimte. Op de pagina kerkdiensten staat vermeld op welke zondagen er Tienertuin is.

020 11 Meerpadkerkje (de Tumtummies)

Kinderen van om en nabij de 11 jaar zijn van harte welkom bij 020 – 11. Een keer per maand samen boodschappen doen, koken en eten. Dan kijken we met een ruime blik en veel plezier naar bijbelverhalen en vertellingen uit andere tijden en culturen. De locatie is het Meerpadkerkje in Noord. Kinderen die niet in Noord wonen kunnen vanaf de pont bij het Centraal Station met Joke van der Heide meefietsen naar het Meerpad en na afloop ook weer terug.

020 15 Singelkerk

Een keer per maand samen boodschappen doen, koken en eten. Dan kijken we met een ruime blik en met veel plezier naar bijbelverhalen en vertellingen uit andere tijden en culturen. Kinderen van 15 jaar en ouder zijn van harte welkom. De locatie is de Singelkerk.

Start typing and press Enter to search