NULL

Singeldichten: stuur uw gedicht in voor 16 september

Dit jaar zal voor de derde keer de dichtwedstrijd ‘Singeldichten’ worden georganiseerd in de Doopsgezinde schuilkerk aan het Singel in Amsterdam. De dichtwedstrijd bekroont het beste Nederlandstalige ingezonden gedicht en staat open voor zowel professionele dichters als amateurs. De beste vijftig gedichten komen in de bundel die voor deze gelegenheid wordt uitgegeven. Twintig van deze gedichten worden op de dichtavond 30 oktober door de auteurs zelf voorgedragen. Het thema van ‘Singeldichten’ 2023 is het woord BETEKENIS.

Het woord betekenis heeft een grote gelaagdheid. We dagen u, dichters, denkers en dromers, uit om het begrip betekenis op geheel eigen wijze uit te werken in uw gedicht.
De zoektocht naar zin en betekenis is zo oud als de mensheid, waarom en waartoe leven we, welke betekenis hebben de dingen die we zien, horen, voelen en denken?
In het geloof wordt betekenis ontleend aan de oude teksten en de vertaling daarvan in rituelen en beleving. Betekenis wordt in brede zin en in vrijheid gecreëerd in gedachten en, vaak ook  impliciet, in kunstvormen, en zeker in poëzie.
“Zin is een ander woord voor betekenis” schrijft Denker des Vaderlands Paul van Tongeren in zijn column in Filosofie Magazine. “En betekenis is niet iets wat ver weg achter, onder of boven
de werkelijke wereld bestaat. Betekenis is voortdurend om ons heen, het is het element waarin we thuis zijn.”

Kijk voor de spelregels op www.doopsgezind.nl/singeldichten

Stuur uw gedicht in voor 16 september naar: singeldichten@doopsgezindamsterdam.nl
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de spectaculaire dichtavond op 30 oktober

Start typing and press Enter to search