string(72) "https://www.doopsgezindamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/11/heide.jpg"

Vrijzinnig Leerhuis ‘Het goede leven’

Het goede leven / levenskunst

Docent en gespreksleider: dr Alfred van Wijk

Vanaf de Klassieke Oudheid tot de dag van vandaag staan levensbeschouwelijke denkers stil bij de vraag ‘hoe te leven’. Zij gaan er allen van uit dat een leven waarin wij als een willoos stuk drijfhout meegevoerd worden op de stroom van de dagelijkse gang van zaken afgewezen moet worden. Zij kiezen daarom voor een heel bewuste levensstijl die door enkelen wel aangeduid wordt als levenskunst, een methode in die leidt tot het goede leven. In het weekend met het bovenstaande thema maken wij kennis met diverse opvattingen die tot het goede leven kunnen of behoren te leiden. Dat de gedachten over het goede leven uit de joods-christelijke traditie ook expliciet aan de orde komen, daarvan getuigt al direct de openingsfilm Il vangelo secondo Matteo van Pier Paolo Passolini.

Programma

Het programma van het Leerhuis heeft iedere bijeenkomst een vaste structuur:

Vrijdag

 • 17.30 uur ontvangst
 • 18.00 uur diner
 • 19.00 uur film afhankelijk van het thema
 • 21.00 uur nabespreking film
 • 22.00 uur einde programma, mogelijkheid tot informeel samenzijn

Zaterdag

 • v.a. 8.30 uur ontbijt
 • 9.30 uur bespreking van het thema aan de hand van fragmenten uit weten- schap en literatuur die ter plaatse worden uitgereikt
 • 12.30 uur lunch
 • 13.30 uur verdere bespreking van het thema
 • 15.45 uur liturgisch moment
 • 16.00 uur afsluiting en vertrek

Aanmelden: VL-registratieformulier-2023-2024-1.pdf (doopsgezinden.nl)

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
09/02/2024 - 10/02/2024
17:30 - 16:00

Locatie
mennorode

Start typing and press Enter to search