string(78) "https://www.doopsgezindamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/09/mozes-aaron.png"

Oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen aan de grenzen van Europa

Op zon­dag 5 no­vem­ber vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäron­kerk (Waterloo­plein 207 Am­ster­dam) de jaar­lijkse oecu­me­nische her­den­king plaats van de vluch­te­lingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen.

Bij de her­den­king nemen hun verhalen een be­lang­rijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om.

Aan hen denken wij en hun namen wor­den genoemd, opdat zij niet vergeten wor­den.

Ds. Ineke Bakker, voor­zit­ter van de Werk­groep Vluch­te­lingen van de Neder­landse Raad van Kerken, zal tij­dens de her­den­kings­dienst de over­we­ging ver­zorgen. Verder werken voor­gan­gers uit ver­schil­lende pro­tes­tantse, orthodoxe en katho­lie­ke kerken mee. De her­den­king wordt af­ge­slo­ten met een pro­ces­sie naar de Amstel, waar bloemen wor­den uitgestrooid om de over­le­de­nen te gedenken.

Info­bij­een­komst met Carolus Grütters

Voor­af­gaand aan de her­den­king vindt in het Huis van Sant’ Egidio, Waterloo­plein 205, om 13.30 u. een in­for­ma­tie­bij­een­komst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onder­zoe­ker bij het Centrum voor Migratie­recht van de Radboud Uni­ver­si­teit Nijmegen. Hij zal de plannen toelichten van het ker­ke­lijke ini­tia­tief voor Kleinschalige Asiel­op­vang in Neder­land.

Organi­sa­tie

De her­den­king wordt geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken Am­ster­dam, het Jeannette Noëlhuis, de Pro­tes­tantse Diaconie en de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Details

datum: zon­dag 5 no­vem­ber 2023
tijd: 13.30 uur – Info­bij­een­komst met Carolus Grütters
15.00 uur – Herden­king met over­we­ging van Ds. Ineke Bakker
locatie: Mozes & Aäron­kerk, Waterloo­plein 207 Am­ster­dam

 

 

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
05/11/2023
13:30 - 16:00

Locatie
Mozes en Aaronkerk

Start typing and press Enter to search