string(86) "https://www.doopsgezindamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/04/010003016331-scaled.jpg"

Lezingen over Amsterdamse doopsgezinden: C.P. van Eeghen en Jan van der Heijden

DHK-najaarsbijeenkomst: lezingen over Amsterdamse doopsgezinden: C.P. van Eeghen en Jan van der Heijden

De één vond een betere brandweerpomp uit, en de ander liet het Vondelpark aanleggen en beiden hadden zo een positieve invloed op de samenleving door hun goede werken.

10.00 – 10.30 ontvangst met koffie
10.30 uur opening door de voorzitter

10.35 – 11.15 ‘Doopsgezinden in de lange 17e eeuw en daarna’ door Jaap Brüsewitz
Met de biografieën van Joost Halbertsma, Piet van Eeghen en Jan van der Heyden, om een paar te noemen, lijkt er steeds meer aandacht voor leven en werk te komen van mensen, die tot de doopsgezinden worden gerekend.
In 2011 kwam naast de tentoonstelling ‘Gedoopt’ een bundel van 40 korte levensschetsen uit, die de vraag doen rijzen of deze levens bij elkaar niet een uitdaging in zich bergen om nog eens preciezer te onderzoeken: hoe doopsgezind waren deze mensen en wat vertellen zij over onze geschiedenis?!
Jaap Brüsewitz is emeritus doopsgezind predikant.

11.20 – 12.40 uur ‘Christiaan Pieter van Eeghen’ door Laura van Hasselt
Met zijn doopsgezinde geloof als basis stelde Piet van Eeghen (1816-1889) zijn talent en financiële middelen in dienst van de Amsterdamse gemeenschap, van zijn stad. Het moderne Prinsen-grachtziekenhuis, betaalbare woningen voor arbeiders, het Von-delpark, het Rijksmuseum, het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die hij met hulp van anderen van de grond wist te krijgen in een tijd dat de overheid deze nog in het geheel niet tot haar taak rekende.
Laura van Hasselt scheef ‘Geld, geloof en goede vrienden’ over deze markante broeder

13.45 – 14.45 ‘Jan van der Heijden kunstenaar en uitvinder’ door Jan de Klerk
Onder de bezoekers die bij hem langs kwamen, komen we Peter de Grote en Cosimo de’ Medici tegen, om er een paar te noemen. Zijn ontwerp voor de straatverlichting in Amsterdam (1669) werd al snel nagevolgd in Den Haag, Haarlem, Groningen, tot Berlijn aan toe. Als uitvinder van de brandspuit geniet hij nog altijd grote faam. Hij bedacht verbeteringen voor allerlei werktuigen. En hij schilderde nauwkeurige heldere stadsgezichten met herkenbare gebouwen of gefantaseerd. Kortom, een duizendpoot die ook nog doopsgezind was.
Jan de Klerk is verbonden aan het Amsterdamse stadsarchief.

12:45 – 13.45 uur lunch

14.45 uur Afsluiting en thee.

Aanmelden bij secretaris Elma Schlecht, secretaris@dhkonline.nl of 06 1087 8259

De kosten bedragen € 20,- over te maken op
NL36 INGB 0004 3493 37,
t.n.v. Doopsgezinde Historische Kring
of bij binnenkomst contant te voldoen.

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
14/10/2023
10:00 - 14:45

Locatie
Singelkerk

Start typing and press Enter to search