NULL

Leerhuis, Jona en Nineveh

Over het leerhuis
De term leerhuis komt uit het Jodendom. In ons leerhuis wordt dan ook gewerkt vanuit de joodse traditie. Aan de hand van een verhaal, een tekst of soms alleen een woord, vragen we ons af wat de teksten en verhalen (voor ons) betekenen, wat ze ons zeggen en wat de consequenties ervan zouden kunnen zijn voor het (ons) dagelijks leven en handelen.
Diverse vertalingen worden naast elkaar gelegd, er wordt uitgelegd en toegelicht, maar er worden vooral veel vragen gesteld, ervaringen en denkbeelden uitgewisseld en discussies gevoerd.
We hebben respect voor de tekst, voor de joodse- en christelijke traditie en …..voor elkaar.
De deelnemers hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.
Over het Onderwerp
Het verhaal van Jona lijkt aanvankelijk een simpel verhaal, maar als je het aandachtig leest roept het vele vragen op. Het zijn vragen die zich centreren rond onderwerpen als: het kwaad in de wereld, vergelding, omkeer, vergeving. Nineveh was een geweldig grote wereldstad zoals wij die nu ook kennen. Hoe verhouden wij ons daartoe en tot het kwaad dat daar gebeurt? Onze studie zal gaan over wat profetie is – was Jona wel een echte profeet? – en over de relatie tussen mens en God daarin – hoe verhield Jona zich tot God? Deze buitengewoon boeiende en actuele vragen staan deze keer centraal in ons leerhuis.
Aan de hand van Joodse en christelijke commentaren, van rabbijnse uitleggers en van kerkvaders, zullen we met elkaar de tekst nader beschouwen. Dit bekende en boeiende verhaal komt daarbij vast in een nieuw licht te staan en zal ongetwijfeld leiden tot inzichten voor het hier en nu.

Over de docente
Afke Maas-Smilde is Theoloog en Doopsgezind Predikante. Zij is afgestudeerd in de specialisatie Judaïca en een ervaren docente van ons Leerhuis.

Indeling van het programma
09.45 – 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.00 – 11.00 uur Studie
11.00 – 11.10 uur Pauze
11.10 – 12.15 uur Studie
12.15 – 12.35 uur Pauze
12.35 – 13.25 uur Studie
13.25 – 13.30 uur Pauze
13.30 – 14.15 uur Studie

Aanmelden bij Hanneke de Graaf; sluijs1@xs4all.nl of 020 6100710
Kosten: 10 euro pp.; incl. Koffie en thee; te voldoen op de dag zelf.

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
21/04/2018
10:00 - 14:15

Start typing and press Enter to search