NULL

Interessant om bij te wonen: OPEN COLLEGES VRIJZINNIGE THEOLOGIE 2023

Vrij Zijn is Beginnen, Denken met Hannah Arendt

Hoe kunnen we de wereld met elkaar delen? Hoe wordt vrijheid bedreigd, en welke antwoorden kunnen we daarop vinden? Wat betekent het eigenlijk samen te leven en te handelen? Geleid door onder meer deze vragen gaat filosoof, journalist en publicist Hannah Arendt (1906-1975) in haar werk de verschrikkingen en bewegingen van de 20e eeuw na. In een tijd waarin vrijheid opnieuw van alle kanten onder druk staat, heeft haar werk ook nu veel te zeggen.

Ondanks Arendt’s seculiere houding begint haar denken in een theologisch kader: in een proefschrift over Augustinus. In het gesprek met de kerkvader benadrukt Arendt de noodzaak werelds te leven: niet alleen de eeuwigheid zoeken, maar zorg dragen voor het menselijk samenleven. Alleen in een dergelijk samenleven, dat ook politieke gestalte moet krijgen, kunnen mensen in al hun pluraliteit vrij zijn. Aan het begin daarvan staat echter een schijnbaar individueel en ‘inventief’ moment:
ons geboren-zijn of ‘nataliteit.’ We komen allemaal nieuw in een vreemde wereld. Een wereld waarin we onze eigen plek moeten vinden, en die we daarmee ook veranderen.

In deze collegereeks willen we mét Arendt vrijzinnig-theologisch denken. Arendts houding kan wellicht aanstoot geven voor een in zekere zin ‘doperse’ vrijzinnigheid: één die niet bij het individu ophoudt, maar zich bewust is van haar verantwoordelijkheid voor menselijk samenleven in vrijheid en democratie.

Docent: Marius van Hoogstraten
Colleges 1+2: Met de tijden denken. Arendt en de 20e / 21e
eeuw.
Colleges 3+4: Nataliteit. Een inventieve theologie van het beginnen.
Colleges 5+6: Het kwaad. Totalitarisme / Eichmann in Jeruzalem
Colleges 7+8: Handelen. Vrijheid als politieke verworvenheid.
——–
Aanmelding onder m.m.van.hoogstraten@vu.nl
(VU-studenten melden zich aan via de VU, vakcode: G_DSVRIJ).
De colleges zijn Nederlandstalig. Literatuur is eventueel deels in het Engels of
Duits. Noodzakelijke literatuur wordt tijdens de colleges beschikbaar gesteld en
in principe gezamenlijk ter plaatse gelezen.
Voor actuele informatie, volg de website www.vrijzinnigetheologie.co

Voor VU-studenten en alle andere belangstellenden

  • dinsdag 6 juni (zaal: HG-02A36)
  • donderdag 8 juni (zaal: HG-06A28)
  • dinsdag 13 juni (zaal: HG-02A36)
  • donderdag 15 juni (zaal: HG-06A28)

11:00-12:45 en 13:30-15:15
Wisselleerstoel voor Vrijzinnige Theologie, Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, Amsterdam

Start typing and press Enter to search