NULL

Dichtwedstrijd Singeldichten

Op maandag 30 oktober zijn in de Singelkerk de voordrachten gehouden van de gedichten, ingezonden voor de Dichtwedstrijd “Singeldichten”met thema “Betekenis”.

 

Uit 115 ingezonden gedichten heeft de jury, bestaande uit Anne van Amstel (dichter), Diana Ozon (dichter), Essemie van Dunne (neerlandicus en dichter), Cees Duine ( uitgever), Kees Blokland (dichter) en Liesbeth Groeneveld (secretaris) 20 gedichten geselecteerd, die door de schrijvers zelf zijn voorgedragen.

 

De eerste prijs is toegekend aan Hanneke Middelburg met het gedicht Dinks, de tweede prijs aan Rikkert Zuiderveld, met het gedicht Momentopname, en de derde prijs aan Robin Veen, met het gedicht Bestaan.

Daarnaast is een voordrachtsprijs toegekend aan Ingrid de Bonth-Weekhout voor haar declamatie van het gedicht Golfverlangen.

In een overvolle doopsgezinde Singelkerk werd een intense poëzieavond opgebouwd, gepresenteerd door Sassy Smit en muzikaal krachtig ondersteund door Soulimproovements, bestaande uit zangeres Jane Proove en pianist Kees Post.

Het eerste exemplaar van de bundel “Betekenis, Singeldichten” , waarin 50 van de ingezonden gedichten zijn opgenomen, alsmede, hors concours, vier van de juryleden, uitgegeven door Cees Duine te Giethoorn, is aan het eind van de avond door de uitgever overhandigd aan Hanneke Middelburg, de winnaar van de Dichtwedstrijd. De bundel is verkrijgbaar bij de kosterij van de doopsgezinde kerk, Singel 452, Amsterdam voor 10 Euro. De bundel kan ook worden besteld via info@doopsgezindamsterdam.nl.

De bundel Betekenis, Singeldichten, is een belangrijk tijdsdocument, waarin vanuit een breed perspectief op poëtische en volstrekt originele wijze gereflecteerd wordt op de zin van het bestaan, tijd en ruimte, transcendentie, verlies en rouw, creativiteit en expressie, identiteit en liefde.

 

De winnende gedichten

Eerste prijs: Hanneke Middelburg

Dinks

 

je woorden zijn geslonken

lijf gekrompen tot halverwege mijn bovenarm

je kijkt naar een ficus en zegt dinks

ik zeg ja pa, een ficus

dinks zeg je weer en steekt je vingers in de potgrond

woelt zoals je ’s nachts woelt

tot de aarde op je blauwe pantoffels valt

en de ficus scheef

 

als je mond beweegt

leg ik mjn hand op de jouwe

 

dinks zeg je zacht

dinks zeg ik

 

Tweede prijs : Rikkert Zuiderveld

Momentopname

 

Mijn lief, de ruimte houdt haar adem in,

verroer je niet. Nooit was ik samen lichter

dan hier met jou. Dus tel tot nul, kom dichter

bij wat geen einde heeft en geen begin,

 

vergetend wat we in gedachten bouwden :

een huis tegen het krimpen van de tijd

met vastigheid en tegels geplaveid,

en regels die ons staande konden houden.

 

Kijk mij nog even aan, blijf hier bij mij.

Bewaar dit ogenblik, het gaat voorbij

En niemand keert van later terug naar toen.

 

Zo is het goed. Wat kan ik nog verlangen?

Een plek waar ik mijn schoenen uit kan doen,

Een spijker om mijn jas aan op te hangen.

 

Derde prijs : Robin Veen

Bestaan

 

Het strijklicht vormt gedachten in m’n hoofd.

Het zoeken naar de zin is niet meer dan

het reiken naar een vage schaduw van

een beeld dat, als het zonlicht langzaam dooft,

 

gestaag van zijn contouren wordt ontroofd.

Wat mij op slag weer maakt tot blindeman

Die tastend ronddoolt in zijn hersenpan

Op zoek naar iets waarvan geen mens gelooft

 

Dat je het grijpen kan. Maar keer op keer,

Bij ieder straaltje licht, heb ik gedacht

Dat ik iets zag dat me een antwoord biedt.

 

Bij duisternis vergeet ik echter weer

Wat ik daar vond. Iets dat me verder bracht,

Maar mij met lege handen achterliet.

 

Voordrachtsprijs : Ingrid de Bonth-Weekhout

Golfverlangen   (voor Hundertwasser)

In mijn rechterhand een potlood

In mijn linkerhand een gum

Lineaal bewees zijn diensten

Toen ik vlijtig lijnen trok

Keurig recht en zonder vlekken

Mooie vakken tot gevolg

Nu zit ik ernaar te kijken

En mijn zekerheid vervaagt

Wat moet ik met al die hokjes

Welke scheidslijn dient hier doel

Wat zojuist nog prettig voelde

Grijpt me stevig naar de keel

Geen idee wat ik verdeelde

Geen idee waarom ik trok

Goddeloos zijn rechte lijnen

Onbezield het platte vlak

Laat mijn gum nu maar zijn werk doen

Zelfs al kost me dat papier

Ik wil ruimte terug voor golven

Voor het leven dat ik vier

Start typing and press Enter to search