NULL

Dit jaar wordt voor de derde keer de dichtwedstrijd ‘Singeldichten’ georganiseerd in de Doopsgezinde schuilkerk aan het Singel in Amsterdam. De dichtwedstrijd bekroont het beste Nederlandstalige ingezonden gedicht en staat open voor zowel professionele dichters als amateurs. De beste vijftig gedichten komen in de bundel die voor deze gelegenheid wordt uitgegeven. Twintig van deze gedichten worden op de dichtavond 30 oktober door de auteurs zelf voorgedragen. Het thema van ‘Singeldichten’ 2023 is het woord BETEKENIS.

Het woord betekenis heeft een grote gelaagdheid. We dagen u, dichters, denkers en dromers, uit om het begrip betekenis op geheel eigen wijze uit te werken in uw gedicht. De zoektocht naar zin en betekenis is zo oud als de mensheid, waarom en waartoe leven we, welke betekenis hebben de dingen die we zien, horen, voelen en denken?

In het geloof wordt betekenis ontleend aan de oude teksten en de vertaling daarvan in rituelen en beleving. Betekenis wordt in brede zin en in vrijheid gecreëerd in gedachten en, vaak ook  impliciet, in kunstvormen, en zeker in poëzie.

“Zin is een ander woord voor betekenis” schrijft Denker des Vaderlands Paul van Tongeren in zijn column in Filosofie Magazine. “En betekenis is niet iets wat ver weg achter, onder of boven de werkelijke wereld bestaat. Betekenis is voortdurend om ons heen, het is het element waarin we thuis zijn.”

Stuur uw gedicht in voor 16 september naar: singeldichten@doopsgezindamsterdam.nl
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de spectaculaire dichtavond op 30 oktober.

SPELREGELS

Prijzen
De dichters van de 20 beste inzendingen worden uitgenodigd om hun gedicht voor te dragen tijdens de Dichtavond in de Singelkerk. Tijdens deze avond zal ook de winnaar worden uitgeroepen. De 50 beste gedichten zullen worden opgenomen in de dichtbundel.

Wedstrijdbundel
Alle gedichten in de Top 50 worden opgenomen in de wedstrijdbundel. Deze bloemlezing wordt uitgegeven door Cees Duine Uitgever en is vanaf de uitreiking beschikbaar.

Gedichten
• De gedichten moeten betrekking hebben op het begrip BETEKENIS
• De maximale lengte van een gedicht is 25 regels, exclusief titel (let op: een langer gedicht kan niet in meerdere delen worden ingestuurd). Er is geen minimale lengte;
• De gedichten zijn van eigen hand en geschreven na 1 april 2023

Taal
• Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn;
• Gedichten mogen in het dialect zijn, maar moeten leesbaar en begrijpelijk zijn;

Toelatingsvoorwaarden
• Iedereen kan deelnemen
• Bereidheid uw gedicht in persoon voor te dragen op de Dichtavond, 30 oktober

Rechten
• Met de deelname gaat de indiener akkoord met het gebruiken van het gedicht op de (sociale) media en in de bundel;
• Vanzelfsprekend vermelden we van wie het gedicht is op (sociale) media.
• Ontvangst van een Wedstrijdbundel op de Dichtavond voor elke inzendende dichter die in de bundel is opgenomen

Inzenden
• Gedichten kun je inzenden tot 16 september 2023
• De gedichten kunnen enkel digitaal worden ingestuurd. Je kunt de gedichten sturen naar singeldichten@doopsgezindamsterdam.nl;
• Uiterlijk 1 oktober wordt bekend gemaakt wie wordt uitgenodigd een gedicht voor te dragen

Beoordeling
• De beoordeling vindt intern plaats door de jury
• Tijdens de beoordeling blijf je als deelnemer anoniem voor de juryleden;
• Een pseudoniem kiezen is niet nodig, maar mag wel.
• De beslissingen van de juryleden zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

* Anonieme beoordeling: Het beoordelen van poëzie is een subjectieve zaak, ondanks de onafhankelijkheid en deskundigheid van de jury. Het selectieproces is echter eerlijk en onbevooroordeeld, omdat de gedichten anoniem worden beoordeeld.

Start typing and press Enter to search