NULL

Kerkdienst, Cantatedienst

Voorganger is ds Ewoud Roos

Cantatedienst met medewerking van Bach Ensemble Amsterdam

Voor de tweede maal dit jaar zal het Bach Ensemble Amsterdam o.l.v. Paulien
Kostense medewerking verlenen aan een kerkdienst in de Singelkerk.
Speciaal voor deze eerste zondag van de advent schreef Johann Sebastian
Bach in 1724 de cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, BWV 62.
Het feestelijk begin van het kerkelijk jaar op de eerste advent heeft een
hoopvol karakter, het is immers bijna kerst. Tegelijkertijd leidt deze zondag
een periode van inkeer en bezinning in. Bach geeft de verwachtingsvolle
opening van de cantate dan ook een bescheiden orkestratie, de feestelijke
pauken en trompetten worden bewaard tot voor het kerstfeest. Wel wordt de
koraalmelodie, die klinkt in de sopraan, ondersteund door een hoorn.
De tekst van de cantate is ontleend aan Maarten Luthers in die tijd overbekende
adventskoraal ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, geschreven in 1524. Het eerste
en laatste deel volgen letterlijk Luthers tekst, de middendelen zijn erop
gebaseerd. Luther zelf had in zijn lied een oud-kerkelijke hymne verwerkt,
geschreven door Ambrosius, bisschop van Milaan (339 – 397): ‘Veni redemptor
gentium’ (‘kom, verlosser der volken’). Dit lied wordt wel beschouwd als het
oudste kerstlied ooit geschreven, en ook wij zingen het vandaag de dag: lied 433
in het nieuwe liedboek: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’.
Aan het begin van de dienst zingt het koor o.l.v. Michiel Meijer ‘o Magnum
Mysterium’ van Giovanni Gabrieli (1557 – 1612). Het Bach Ensemble Amsterdam staat
onder leiding van Paulien Kostense. Solisten zijn Titia van Heyst (sopraan),
Eske Tibben (alt), Pablo Gregorian (tenor), Michiel Meijer (bas).
Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
02/12/2018
10:30 - 11:30

Locatie
Singelkerk

Start typing and press Enter to search