Dienst voor zondag 28 juni 2020

Voor deze zondag van 28 juni 2020 verzorgen Ewoud Roos en Jeroen Koopman voor de laatste maal een digitale overweging vanuit de Singelkerk. We verheugen ons op het eerste echte samenkomen sinds maanden, volgende week zondag.

Deze week is de laatste keer dat de dienst in deze vorm online wordt aangeboden. We zullen de dienst hierna nog twee keer in digitale vorm verspreiden (5 en 12 juli); als u deze wilt ontvangen kunt u zich melden via secretaris@vdga.nl. U krijgt de dienst dan een dag later toegestuurd.

U kunt de voor deze zondag opgenomen dienst hier zelf lezen maar ook samen met ons beluisteren via onderstaande link:

 

Aan het begin van de dienst improviseert Jeroen Koopman op lied 275: 1 en 4 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij. Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt. Maar in de mensen wilt Gij wonen, met hart en ziel aan ons getrouwd.’

Na de schriftlezing speelt Jeroen lied 802: 1 ‘Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: ‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs.’ Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.’

Na de overdenking improviseert onze organist op lied 791: 2 ‘Liefde, die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt’.

Tot slot speelt Jeroen lied 416: 1, 2 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.’

Normaal gesproken zouden we deze zondag samen met de Evangelische Broedergemeente in Amsterdam hebben gevierd. Dit jaar moeten we dat jammer genoeg overslaan, maar we kijken nu al uit naar volgend jaar.

Aanwijzingen voor de diensten vanaf 5 juli:
Tot slot herinneren we u graag aan de voorwaarden die voorlopig gelden voor het samenkomen voor de diensten. De belangrijkste daarvan zijn:

-bij koorts of verkoudheid: blijf thuis

-houd afstand van elkaar

-volg de aanwijzingen

Let op: voor de zondagsdiensten in de Singelkerk is de ingang voorlopig aan de Herengrachtzijde (ter hoogte van Herengracht 431). Ter plekke worden aanwijzingen gegeven over looproute, placering, etcetera. Sommige dingen zullen wellicht onnatuurlijk aanvoelen, maar op deze manier kunnen we elkaar tenminste blijven ontmoeten. Heel graag tot ziens!

Wij wensen u een goede dienst, nog even lijfelijk op afstand maar in de geest verbonden.

Start typing and press Enter to search